Online Veli Toplantıları ile Velilerimiz ile iletişimde sürekliliği sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin ödev takipleri ve Online derslere katılım durumları velilerimize ayrıntılı şekilde paylaşılıyor.

Bilyön Veli-Öğretmen görüşmelerine çok değer veriyor. Bu anlamda bütün öğretmenlerimiz Online Veli toplantılarında Söz alarak öğrencilerimizin Velileri ile irtibat kuruyor.