Okulumuzda Görsel Hafıza teknikleri eğitimi başladı.