Menü
Your Cart

MİSYON VE VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Öğrencilerimizi, bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği ve kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış bireyler olarak yetiştirerek  21. yüzyıla yakışan eğitim öğretim faaliyetleri ile alanında başarılı, yabancı dil, bireysel ve sosyal gelişim alanlarında yeterli donanıma sahip öğrenciler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır. 


MİSYONUMUZ
1. Pozitif bilimi benimsemiş,
2. Öğrencinin araştırma ve öğrenme sorumluluğunu aldığı,
3. Keyifli ve zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarına sahip,
4. Temel evrensel değerlerin önemsendiği,
5. Sanat ve spor etkinliklerinin eğitimin ayrılmaz bir parçası haline geldiği eğitim kurumu olmak.