Menü
Your Cart

YABANCI DİL           Bilyön Okulları olarak ‘Bir dil bir insan, iki dil iki insan’ felsefesini ilke edinerek çağdaş eğitim sistemini öğrencelerimize aşılamaktayız. Bu sebeple okulumuzda İngilizce ve İspanyolca dil eğitimi verilmektedir.
            Bilyön Eğitim Kurumlarında, Milli Eğitim Sistemine uyarlanmış çift dil eğitimi uygulanmaktadır. Bu eğitim sistemi Bilyön’e özgü bir İngilizce ve İspanyolca müfredatı içerisinde gerçekleşmektedir.
Bilyön Okullarında İngilizce ve İspanyolca eğitimi, 9. sınıftan başlayarak 12. Sınıfa kadar öğretmenlerin aktif ve doğal bir şekilde aktarımlarıyla verilmektedir.   Bilyön Okullarında, her çocuğun bireysel farklılıkları dikkate alınarak eğitim planlaması yapılır ve her çocuk kendi hızında ilerler. İngilizce ve İspanyolca eğitimi bu anlayış doğrultusunda verilmektedir ve ders olmanın yanı sıra, her alanda kullanılabilecek bir iletişim aracı olarak tasarlanmıştır. Temel yaklaşımımız öğrencilerimizin bireysel farklılıkları dikkate alınarak, etkili ve aktif olabilecekleri, öğrencilerin ilgisini farklı kültürlere çekebilecek bir okul ortamı oluşturarak dili doğal yollardan edinmelerini sağlamaktır.

           Sınıf ortamlarımız Türkçenin yanında İngilizcenin ve İspanyolcanın gün boyunca yapılan her faaliyette aktif bir şekilde kullanıldığı, çift dilin yaşandığı bir yerdir. Sınıf içi uygulamalarda ise öğrencilerimiz öğretmenlerle iletişim halinde bulunmalarının yanı sıra, Yabancı Diller bölümünün kontrolünde şekillendirilmiş konuları, oyun, şarkı, tekerleme gibi farklı aktivitelerle İngilizce dil kullanımını aktifleştirip sosyalleştirirler. Ayrıca ÖSYM’nin yapmış olduğu YDS( Yabancı Diller Sınavı) için birçok çalışma teknikleri uzman öğretmen kadrosu tarafından verilmektedir.
           Bilyön Okullarında öğrencilerimiz İngilizce ve İspanyolca akademik çalışmaları için,  İngilizce ve İspanyolca sınıfına gelerek, dilin gramatik yapısını interaktif yöntemler eşliğinde öğrenmeye devam ederler. Okulumuzda öğrencilerimiz bire bir ya da küçük guruplarla çalışmaktadırlar. Bu da yabancı dil eğitiminde tavsiye edilen ortamı tam olarak desteklemektedir.
Öğrencilerimizin herhangi bir konu üzerinde çalışmak istemesi durumunda, öğretmenlerimiz onlarla birebir çalışarak kendilerini geliştirmelerine katkı sağlarlar. Ders içi ve ders dışı etkinliklerde öğrencilerin kendilerini İngilizce ve İspanyolca dilinde rahatlıkla ifade etmeleri sağlanmakta, eğlenceli ve doğal bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır.